Дали да търсим ключар, ако сме в краен квартал в София?

Дали да търсим ключар, ако сме в краен квартал в София?