Защо е трудно да учим немски?

курсове по немски

Немският език е известен сред един от най-трудните езици за овладяване. Колкото и време да отделяме на немския, колкото и курсове по немски да преминем, все не му се вижда края. Оставаме с усещането, че е невъзможно да научим този език.

Защо се получава така и каква е причината за това?

Граматиката в немския език

Който е ходил на курсове по немски знае, че граматиката в немския език е много различна от тази, с която сме свикнали в българския език.

В немския език има обратен словоред, който изисква доста усилия за овладяване и специално нас българите ни затруднява. Именно затова по време на курсовете по немски преподавателите отделят много време на упражнения, които да помогнат на обучаемите да овладеят тази специфика в немската граматика.

Немският език има падежи, които също не са характерни за българския език. Има специализирани курсове по немски, в които се отделя предимно внимание на употребата на падежните форми в немския. Така по-лесно курсистите определят как да изглежда едно сложно и правилно структурирано изречение в немския език.

Произношение на думите

Едно голямо затруднение се оказва и произношението на думите в курсовете по немски. Немският отново се оказва, че се различава от българския и по това. Изключително специфичното „р“, различното произнасянето на буквите „х“ и „ш“ в различните области на Германия са едни от основните фактори, които затрудняват произнасянето на всяка отделна дума.

В немския език също така думите се пишат различно от това, което се произнася. Това допълнително затруднява процеса на заучаването и изговарянето им.

Дължината на думите

Едни от основните упражнения по време на курсовете по немски език са свързани с разбирането на това как се образуват думите в немския. Дългите думи в този език не са случайни. Те обикновено се образувани от две или три по-кратки думи. Първоначално обучаващите се в курсовете по немски научават кратките думи, а след това започват да овладяват и по-дългите.

Така неусетно става възприемането и най-вече осмислянето на новите и по-дълги словосъчетания.