ЗА НАС

Ние сме екип от специалисти, които са обучени и имат необходимия опит да извършат качествено всички видове измервания свързани с микроклимата.

Разполагаме с качествени и калибрирани уреди за измерване.