ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ В СТУДЕН И ТОПЪЛ ПЕРИОД /температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха/