Какво представляват сглобяемите къщи?

Какво представляват сглобяемите къщи?