Какво представляват службите по Трудова медицина

службите по Трудова медицина

Какво представляват службите по Трудова медицина и какви са техните отговорности

Службите по Трудова медицина в дадено предприятие е независима структурна единица, която се отчита директно на ръководителя или главния инженер на предприятието. Както и отговаря за организирането на работа в предприятието за създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и предотвратяване на производствени злополуки и професионални заболявания.

Ние сме ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда). Ние сме първата в страната частна фирма, профилирана в сферата на трудова безопасност от 1993 година. За контакти с нас: София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16. Телефон за връзка: +359 2 917 29 1.

Службата по трудова медицина се създава в предприятия, институции и организации с брой работници 50 и повече лица. В организации с до 50 работници тази услуга може да се предоставя от специалист на непълно работно време. При броя на до 20 работници могат да бъдат договорени трети специалисти, които имат подходящо обучение за изпълнение на функциите на службата за защита на труда.

В предприятие с 50 или повече служители броят на службите за защита на труда се определя съгласно Препоръката относно структурата и броя на службите за защита на труда, което е допълнение към типичната разпоредба за услугите по защита на труда. Работниците на службата за защита на труда трябва да имат специално висше образование в областта на защитата на труда, както и практически опит в съответната индустрия. По важността на дейността и възнагражденията те се приравняват със служители на водещи отдели и служби на предприятие или институция. Службата за защита на труда докладва директно на собственика.

Службата за Трудова медицина, специалистът по защита на труда или лицата, изпълняващи нейните функции, са длъжни:

-организира работата по защита на труда и следи за спазването на действащото законодателство за защита на труда и труда. Също така и нструкциите за защита на труда, индустриална санитария, пожарна безопасност;