МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Микроклимата на работното място се определя от следните основни параметри: температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха.