Какви видове преводачески услуги съществуват?

Какви видове преводачески услуги съществуват?

Съществуват много видове преводачески услуги. Има преводи, които са за различни цели и имат различно естество. Затова и преводаческите услуги са в много варианти.

Ще Ви разкажем за това какви видове преводачески услуги съществуват.

Общ или прост превод се отнася за превод на текстове, които не са специализирани. Следователно те не водят до усложнения или технически или терминологични усложнения. И така:

1/ Преводачески услуги – специализиран превод

Специализирани преводи в правни, икономически, финансови, търговски, научни, технически, медицински, биосанитарни, литературни, журналистически, туристически и други области.

2/ Специален формат на преводаческите услуги

Превод на нетрадиционни формати, като: уебсайтове, настолни публикации или DTP (Desktop Publishing), софтуер, онлайн рекламни кампании, ключови думи и др.

3/ Преводачески услуги – сертифициран превод

Това са преводи на публични и частни документи, които идват с електронното удостоверение Translators Ecuador, което е валидирано от опитен преводач и може да бъде проверено онлайн, тези видове преводи могат да бъдат отпечатани и изпратени до местоназначението.

4/ Заклет превод (нотариално заверен)

Това е такъв вид преводаческа услуга, преводи на публични и частни документи, нотариално заверени с клетва и потвърждение на подписа на експерт-преводач, които се разпечатват и изпращат по местоназначение.

5/ Преводачески услуги с юридическа тематика – юридически превод

Това са нотариално заверени преводи на публични и частни документи с клетвена декларация и потвърждение на подписа на опитен преводач, както и официална легализация на документи.При тези видове преводачески услуги  се отпечатват и изпращат преводите по поръчка.

 

Апостилиран превод

Това са преводачески услуги на преводи на публични и частни документи, заверени от нотариус с клетвена декларация и потвърждение на заверен подпис от експерт-преводач и официална хагска процедура с апостил за използване в чужбина, тези видове преводи се отпечатват и изпращат до местоназначението.

 

Преводачески услуги за юридически превод за използване в Еквадор

Юридическите преводи за използване в Еквадор обхващат всички документи, които са част от съдебния процес, експертно мнение се представя заедно с работата по превода в съответствие с разпоредбите на членове 19 и 20 от Интегралната експетна система на регламента за функцията на съдебната власт. Преводът включва заверка от експерт-преводач, клетва и нотариална заверка на подписа.