Инструктаж на работното място грешки

Инструктаж на работното място грешки които се допускат най-често

12.07.2017 spp 0

Инструктаж на работното място грешки, които се допускат най-често при провеждането на различните видове инструктажи от експертите по здравословни и безопасни условия на труд на […]

No Image

Измерване на микроклимат

08.12.2016 spp 0

Ние може да извършим измервания на всички  параметри на микроклимата. Имате ли нужда от измерване ФРС във Вашата фирма. Измерванията се извършват от специалисти по измерванията. […]